دستگاه دزیمتری محیطی و آلودگی سنج پرتوی

دستگاه دزیمتری محیطی و آلودگی سنج پرتوی دزیمتر HD9902Pبه عنوان یک دستگاه پایش محیطی برای اندازه گیری میزان نرخ دز محیطی و دز تجمعی استفاده می­شود. آشکارسازی پرتوهای گاما و ایکس در محیط­های آلوده و همچنین اندازه گیری نرخ دز در انواع فعالیت­های پرتوی صنعتی، پزشکی و تحقیقاتی از کارکرد­های اصلی این دستگاه می­باشد. از دیگر کاربردهای این دستگاه می­توان به اندازه­گیری تابش­های زمینه در نواحی مختلف و همچنین بررسی تغییرات آهنگ دز در بازه­های مختلف زمانی در محیط­ها و مراکز کار با پرتو اشاره کرد. دزیمتر HD9902Pبه گونه­ای طراحی شده است که در آن امکان اندازه­گیری نرخ دز با کمیت­های مختلف سنجش دز، یعنی R/h ، rem/hو Sv/hوجود دارد. در صورت استفاده از هریک از کمیت­های مورد نظر، میزان دز تجمعی نیز در طول زمان استفاده از دستگاه با همان واحد تعیین می­گردد. مقیاس اندازه­گیری دستگاه برای هریک از واحد­های اندازه­گیری، متناسب با شدت دز تغییر پیدا کرده و نتایج اندازه­گیری با مقیاس­های مختلف نمایش داده می­شود. این دستگاه در صورت اتصال به پروب خارجی (از نوع پنکک) قابلیت اندازه گیری آلودگیهای سطحی مربوط به انواع مواد پرتوزا (آلفازا، بتازا و گامازا) را داشته و نتایج را برحسب شمارش بر واحد زمان (cps) نمایش می دهد. این دستگاه قابلیت نمایش تاریخ و زمان انجام عملیات پایش را داشته و این ویژگی کمک می­کند تا بهره­بردار از زمان واقعی، شرایط شروع و خاتمه اندازه­گیری و بازه کار با دستگاه مطلع شود. همچنین دستگاه دارای قابلیت تنظیم آستانه­های هشدار صوتی بوده و با تنظیم آستانه دستگاه بر روی مقادیر مورد نظر، امکان تشخیص افزایش نرخ دز و دز از مقادیر پیش فرض امکان­پذیر خواهد بود. دزیمتر HD9902Pقابلیت ذخیره­سازی اطلاعات در بازه­های زمانی مختلف را دارد. با تنظیم بازه مورد نظر در صفحه تنظیمات دستگاه، می­توان اطلاعات مربوط به اندازه­گیری در فواصل زمانی تنظیم شده را در حافظه دستگاه ذخیره کرد. با بازیابی این اطلاعات روند تغییرات نرخ دز در بازه­های زمانی تنظیم شده قابل مشاهده خواهد بود. مشخصات فنی دزیمتر HD9902P قابل حمل و سبک قابلیت آشکارسازی تابش­های آلفا، بتا، گاما و ایکس قابلیت اندازه گیری آهنگ دز دربازه 100 nSv/h – 10 mSv/h قابلیت اندازه گیری دز تجمعی دربازه 100 nSv – 10 Sv قابلیت اندازه گیری دربازه انرژی 100 keV- 3 MeV دقت اندازه­گیری: ±10% در بازه انرژی 100 keV – 1.25 MeV ±30% در بازه انرژی 1.25 MeV - 3 MeV قابلیت سنجش آلودگی سطحی بر حسب cps دارای صفحه نمایش گرافیکی و مجهز به نور زمینه صفحه کلید برای تغییر تنظیمات مورد نظر کاربر قابلیت نمایش نتایج اندازه گیری با واحد های Sv/h, R/h and rem/h قابلیت ذخیره نتایج اندازه­گیری در حافظه داخلی دارای بدنه از جنس ABS دمای کاربری 0°C - 50°C