پایشگران

تیتر مقاله

۱۴۰۲/۵/۲۱
1 دقیقه

به منظور ارتقاي سطح آگاهي و دانش مديران و اعضاي تيم هاي پاسخ  در زمينه اجراي برنامه آمادگي براي پاسخ به تهديدات و بحران ها در حوزه عوامل پرتوي و هسته ­اي در شرکت مهندسی پایشگران پرتو دانش با بیش از 15 سال سابقه برگزاری کارگاه های آموزش ویژه پاسخ دهندگان اولیه و با برگزاری بیش از 100 کارگاه آموزش آماده برگزاری دوره برای دانشگاه ها، مراکز پزشکی هسته ای ، پرتو درمانی و سایر علاقمندان می باشد